Villa Tui
Höglandsnäsvägen 36
944 91 Hortlax
E-post

Yin & Yang

Absolut grundläggande för feng shui är teorin om yin och yang, kontrasternas förhållande till varandra. Allt i naturen bygger på dessa motpoler och deras ömsesidiga beroende av varandra – natt och dag, jord och himmel, kvinna och man. Med bara den ena skapas intet liv. Det är spänningen mellan polerna som gör skillnaden mellan rörelse och stagnation, mellan liv och död, mellan allt och inget. Det ska råda balans mellan polerna för att det ska bli harmoni, en obalans leder till disharmoni. Samtidigt är yin och yang relativa begrepp och i ständig förändring. Yin och yang balanserar varandra, då yang är det största är yin det minsta; där yang avtar, växer yin. Bilden av tai chi, yin och yang i samverkan, är en symbol för detta. 

 

                                 Tuschteckning av Stefan Stenudd.

I fen shui gäller principen att var sak har sin plats och var del av huset sin funktion. Hemmet är som en organism i sig och kan liknas vid en kropp. Ytterdörren och hallen är hemmets mun medan fönstren är dess ögon och centrum i huset är hjärtat. Tänk på hur hemmet andas – att chiflödet är naturligt och behagligt för dem som vistas i bostaden eller arbetsplatsen. Chi ska lätt kunna ta sig in och cirkulera fritt och behagligt genom rummen. Men en medveten tanke om harmoni i färg och form, och på vad varje utrymme har för grundfunktion, kommer man långt i skapandet av ett hem med god feng shui.

Läs mer om Camilla Hentschel..>

Källa: Feng shui rum för rum av Camilla Hentschel

På gång

Inget nytt under solen idag