Villa Tui
Höglandsnäsvägen 36
944 91 Hortlax
E-post

De fem djurens positioner

Principerna om de fem djuren visar hur kineserna genom symboler förklarar förhållanden i naturen. Till en början kan detta tankesätt kännas ovant men efter hand framgår dess användbarhet tydligare. De fem djuren är Sköldpaddan, Draken, Tigern, Ormen och Fågel Fenix.

Sköldpaddan är det du har bakom dig då du sitter, eller bakom ditt hus om vi ser det i större skala. Sköldpaddan har ett skyddande skal på sin rygg vilket symboliserar stöd för ryggen.

Tigern är det du har till höger om dig och Draken det som finns till vänster om dig. Dessa blir som två skyddande ”armar” kring sin sittplats eller ditt hus.

Draken är den rationella, ibland kallad för den manliga sidan, och Tigern är den känslomässiga, intuitiva sidan, ibland kallad för den kvinnliga. Det är vikigt att det är balans mellan sidorna ä att inte den ena sidan dominerar den andra.

Ormen är där du befinner dig, huskroppen eller din sittplats, alltså centrum i den fem djurens positioner.

Fågel Fenix som framför dig bör representeras en öppen yta och fri sikt . Detta vingburna väsen representerar frihet och flykt mot det okända, framtiden. Fågel Fenix plats, som kallas min tang, ska ligga öppen framför dig för att ge dig möjligheter. Bli vän med de fem djuren, de är till stor nytta när du inreder ditt hem!

Läs mer...>

Källa: Feng shui rum för rum av Camilla Hentschel

På gång

Inget nytt under solen idag