Villa Tui
Höglandsnäsvägen 36
944 91 Hortlax
E-post

Hur gjorde vi?

Internet, böcker och Jenny från Piteå gav oss de kunskaper som krävdes för att fullt ut annamma Feng Shui.
Vi har valt att skapa vårt hem enligt läran Feng Shui. Vi anlitade en Feng Shui konsult, Feng Shui i Norr och Jenny Sundqvist, som började med att mäta ut var huset skulle placeras på tomten. Huset fick ett sydvästligt läge med exakta grader utifrån hennes kinesiska kompass, lo pan. Vi ritade sedan huset, entrén och placerade rummen enligt klassisk feng shui. Till rummen valdes material och färg utifrån de mest gynnsamma elementen för rummens riktning. Hela huset är balanserat med teorin om yin och yang, kontrasternas förhållande till varandra. Allting i huset har en mening och vi använder oss av symboler för att frambringa lycka, långt liv och välfärd. Vår konsult har varit med i processen hela tiden och vi har haft mycket bra samarbete.


Jenny Sundkvist, Feng Shuikonsult med kompassen.

Läs mer...> 

På gång

Inget nytt under solen idag