Villa Tui
Höglandsnäsvägen 36
944 91 Hortlax
E-post

Rum för rum...

Alla rum har en funktion och en betydelse
Det är viktigt med en tydlighet kring vilken funktion och betydelse våra rum har. Utifrån läran om Feng Shui har vi ritat, färgsatt och inrett vårt hem. Vi har också förstärk betydelsen i varje rum med symboler.

Hallen och tvättstugan ligger i nordost och den delen står för kunskap, självkännedom och studie.

Toalett, badrum och kapprum ligger i öster och den delen står för familjerelationer, hälsa och förfäder.

Media och TV-rummet och lilla sovrummet ligger i sydöst och det står för rikedom och välstånd.

Njutrummet och kontoret  ligger i söder och står för framgång och berömmelse.

Sydväst sektorn som är en del av loungen står för kärlek, relationer och äktenskap.

Den västra delen av loungen står för kreativitet, barn och glädje.

Matsalen och sovrummet ligger i nordväst och det står för mentor, hjälpare och stöd i livet.

Köket och dressingroom ligger i norr och det står för livsväg, karriär och resor.

Mitten av huset står för tai chi - mittpunkten/hälsopunkten. 

På gång

Inget nytt under solen idag