Villa Tui
Höglandsnäsvägen 36
944 91 Hortlax
E-post

Vad är ett lågenergihus?

En generell definition för "lågenergihus" saknas än idag. Vi har valt att beskriva det ur vår synvinkel här nedan. Kanske kommer du att bygga med samma fokus?
Lågenergihus är ett hus som per kvadratmeter och år räknat förbrukar betydligt mindre energi för uppvärmning och tappvatten jämfört med ett traditionelt hus. Boverkets byggregler och norm idag för egna hem är ca 120 Kwh per m2. VillaTui förbrukar ca 34 Kwh per m2 vilket ger besparingar i plånboken, mindre miljöpåverkan och en högre boendekomfort. I framtiden kommer de flesta hus att byggas som Villa Tui. 

> Läs mer

På gång

Inget nytt under solen idag