Villa Tui
Höglandsnäsvägen 36
944 91 Hortlax
E-post

Välkommen till Villa Tui - framtidens boende!

Resan till Norrbottens första lågenergihus startade 2005. Vi hade då en vision om ett egenritat hus, i harmoni med naturen och planerat för moder jords bästa. Tillsammans med den 3000-åriga läran om FengShui har vi skapat framtidens boende.
Vi blev inspirerade av dagens forskning om alternativa uppvärmnings- och byggmetoder, av viljan att göra någonting positivt för vår natur och omgivning samtidigt som vi strävade efter en låg uppvämnings- och driftkostnad för Villa Tui [villatuj]
Tui som är kinesiska och kommer utifrån vårt arbete med läran om Feng Shui, ett sätt att bygga, planera och inreda huset för en god harmoni och balans i livet. Du läser mer om det på sidorna om Feng Shui i menyn längre upp.
Med en elförbrukning för uppvärmning på 34 Kwh per kvadrat och år har vi uppnått 350% lägre energiuttag en en traditionell villa i Sverige.

Med en årsmedeltemperatur i Piteå på 3°C så blev det naturligt att tänka om och tänka nytt. Kanske du får lust till det också?

Trevlig läsning

Maria & Joakim Thörn

På gång

Inget nytt under solen idag